Parkering

Föreningen har tillgång till ett begränsat antal parkeringsplatser i av Ljungberggruppen ägt garage och parkeringsdäck vid Igelbäcksgatan. OBS ca 1-2 års kötid för dygnet runt parkering just nu.

Parkeringsbokning

Föreningens kontaktperson för bokning av parkeringsplatser är Per Lind

Bokning av parkeringsplats görs skriftligt: – Skicka mejl till: parkering@kista2.com eller – Lämna ett meddelande i föreningens brevlåda vid föreningslokalen, Hillerödsgränd 1

Alla frågor rörande parkering tas via föreningens parkeringsansvarig på parkering@kista2.com

Frågor gällande själva parkeringstillståndet skickas till kundtjanst@parkingpartner.se eller 08-120 305 90

Nattparkering gäller mellan 16.30 – 08.30 och fritt under helger. Utöver tidigare nämnda normaltider får platsen disponeras hela dygnet under perioden 24/12-6/1, fredag efter Kristi Himmelfärdsdag, midsommarafton samt under semesterveckorna 27-31.

Regler

 1. Endast 1 dygnet-runt-parkering per lägenhet.
 2. Ködatum blir det datum som anmälan lämnas in. Medlemmar som inte flyttat in ännu har rätt att ställa sig i kö men får tillträdesdatum som ködatum (det tillträdesdatum som står på köpeavtalet gäller).
 3. Överträdelse/missbruk av Ljungberggruppens och/eller föreningens ordningsregler kan medföra att medlemmen förlorar sin plats i parkeringskön.

Atrium Ljungberggruppen

Betalning av parkering hanteras av Atrium Ljungberggruppen, om det finns några frågor runt detta kontakta parkeringsansvarig på parkering@kista2.com

Parkeringsförbud

Det råder parkeringsförbud i området och omfattar Hilleördsgränd, Jellingegränd och Gallehusgränd. Parkering är tillåten längs Igelbäcksgatan, betalparkeringar, och detsamma gäller utanför företagen innanför portalerna.

Mer information om aktuellt parkeringsföretag som övervakar området hittar du i skylten placerad i korsningen Kronborgsgränd/Hillerödsgränd eller Jellingegränd. Du kan även själv anmäla felparkerare till telefonnumret som anges i skylten.

Uppsägning av parkering

Uppsägning av parkering skickas till parkering@kista2.com nyckelbrickor lämnas sedan i föreningens brevlåda på Hillerödsgränd 1. Ej återlämnade brickor debiteras med 200 kr.

Parkereringstillståndet skickas tillbaka till Parking Partner, Box 1122, 131 26 Nacka.

Observera att det är 3 månaders uppsägningstid på kontrakten.

Priser, kö och lediga platser

 • Dygnet runt-parkeringar i garage
  Föreningen har tillgång till 36 Dygnet runt-parkeringar i garage. Dessa platser kostar 690 kr/mån.

  De nya priserna kommer att höjas i början av 2018!
  16 står just nu i kö för Dygnet runt-parkeringar i garage.
  Lägenhetsnummer Kötid
  1: Lgh: 7130000-00-00
  2: Lgh: 10230000-00-00
  3: Lgh: 02003-03-10
  4: Lgh: 11312005-06-19Behåller plats i kön, avvaktar
  5: Lgh: 8152008-01-07Behåller plats i kön, avvaktar
  6: Lgh: 11212009-09-29Behåller plats i kön, avvaktar
  7: Lgh: 12312013-01-03Behåller plats i kön, avvaktar
  8: Lgh: 8132013-08-15
  9: Lgh: 10422013-10-05
  10: Lgh: 9122014-07-23
  11: Lgh: 10442014-12-01
  12: Lgh: 9412014-12-28
  13: Lgh: 7112015-03-02
  14: Lgh: 9322015-05-27
  15: Lgh: 11022016-08-22
  16: Lgh: 10012016-08-25

 • Nattparkeringar i garage
  Föreningen har tillgång till 5 Nattparkeringar i garage. Dessa platser kostar 380 kr/mån.

  De nya priserna kommer att höjas i början av 2018!
  3 står just nu i kö för Nattparkeringar i garage.
  Lägenhetsnummer Kötid
  1: Lgh: 10422013-10-05
  2: Lgh: 9322015-05-28
  3: Lgh: 9342015-09-25

 • Nattparkeringar på övre däck
  Föreningen har tillgång till 18 Nattparkeringar på övre däck. Dessa platser kostar 190 kr/mån.

  De nya priserna kommer att höjas i början av 2018!
  Det finns lediga Nattparkeringar på övre däck. Kontakta föreningens parkeringsansvarige för mer information om du är intresserad av en sådan plats.