Ekonomisk förvaltning

Adex fastighetsutveckling
Box 140 52
167 14 Bromma

Frågor angående avier och andra lägenhetsärenden 08-586 344 00
Telefontid för medlemmar: 07.30-16.00
www.adex.se