Styrelsen och dess arbete

Vid årsstämman väljer medlemmarna styrelse som sedan förvaltar föreningen fram till nästa årsstämma. Styrelsen består för närvarande av fem ordinarie ledamöter och fyra suppleanter. Ungefär tio gånger per år hålls styrelsemöte då aktuella frågor behandlas.

Att sitta i styrelsen innebär både inflytande och ansvar. Allt som rör föreningen diskuteras i styrelsen och därför får ledamötena en bra insyn i allt som händer i föreningen. Samtidigt innebär det ett stort ansvar eftersom en del frågor gäller enstaka medlemmar. Bäst fungerar föreningen om många engagerar sig, inte bara i styrelsearbetet utan också i städdagar, trädgårdsgrupper, fester m.m. Eftersom vi är en relativt liten förening är det viktigt att många någon gång deltar i styrelsearbetet.

Till varje årsstämma föreslår valberedningen ny styrelse. Kontakta gärna själv valberedningen om du är intresserad av styrelsearbetet. Valberedningen består av Gunnar Andersson Hillerödsgränd 15 och David Yap Jellingegränd 10.

Postadress:
Hillerödsgränd 3
164 46 Kista

Styrelsen 2015-2016

Vid kontakt använd primärt adressen: styrelsen@kista2.com

George Dulan – Ordförande
År i styrelsen: nyvald
E-post:george.dulan@hotmail.com
Mobil: 0729 20 20 40
Adress: Jellingegränd 6

Tedros Kiflom – Kassör
År i styrelsen: nyvald
E-post: tedros.kiflom@gmail.com
Mobil: 076 610 33 45
Adress: Hillerödsgränd 3

Lazaros Amanatidis – Vice Ordförande
År i styrelsen: 1
E-post:
Mobil: 070 424 49 39
Adress: Hillerödsgränd 3

Sanela Mehonjic – Ledamot
År i styrelsen: nyvald
E-post:
Mobil:
Adress: Hillerödsgränd 3

Andrés Labbé – Suppleant
År i styrelsen: 5
E-post: andres@kista2.com
Mobil: 0722-17 48 93
Adress: Hillerödsgränd 13

Göran Tellström – Suppleant
År i styrelsen: nyvald
E-post:
Mobil:
Adress: Jellingegränd 16